26 Ιουνίου, 2024

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
Β’ και Γ’ κατηγορίας

 
  Εκπλήρωση Ασφαλιστικών
Υποχρεώσεων Εργοδοτών
Συμπλήρωση και υποβολή
Φορολογικών Δηλώσεων

 
  Διενέργεια Σύστασης-
Μετατροπής-Μεταβολής-

 
Υπολογισμός Μισθοδοσίας   Υποστήριξη
 
 

Φοροναλυτική


Διευθ.: Γ. Αβέρωφ 36,
Πευκάκια, 142 32 Ν. Ιωνία
Τηλ: +30 210 27 20 202
Fax: +30 210 27 20 203
Email: info@foroanalitiki.gr